Ứng dụng điều khiển Panasonic SCOPIA Control

Panasonic
Ứng dụng điều khiển Panasonic SCOPIA Control
529

Giá: Liên hệ

Số lượng:
Thông tin kỹ thuật
  • Kiểm soát và điều khiển thiết bị đầu cuối
  • Sử dụng danh bạ, địa chỉ IP, E.164, SIP...
  • Tích hợp bộ lịch họp
  • Streaming, ghi âm, sắp sếp các hình ảnh
  • Nhận dữ liệu chia sẻ với chuẩn H.239
  • Xem thông tin xử lý sự cố

Sản phẩm cùng thương hiệu