Trường Cao đẳng Hàng hải Úc sử dụng máy chiếu Panasonic trong giảng dạy

| Video
699

Trường Cao đẳng Hàng hải Úc sử dụng công nghệ mô phòng gồm năm máy chiếu Panasonic laser PT-RQ13K 3-chip DLP với độ phân giải 4K.


Trường Cao đẳng Hàng hải Úc sử dụng máy chiếu Panasonic trong giảng dạy

Bình luận